dilluns, 10 de gener de 2011

Amb CCOO serà possible

Amb CCOO serà possible

1. Retribucions. Recuperar el poder adquisitiu dels salaris. No ha de pagar la crisi qui no l’ha provocat

2. Jubilacions. Consolidar la jubilació voluntària als 60 i regular la jubilació parcial. Lluitar contra la jubilació als 67

3. Salut laboral. Treballar en condicions saludables no és cap favor, és un dret que cal exigir.

4. Reconeixement i consideració social del professorat. Constatar que el professorat no és el problema és la solució.

5. Jornada i calendari. Fer possibles altres calendaris i jornades més racionals: intensiva, compactació horària i millorar l’organització dels centres.

6. Conciliar la vida laboral i personal. Posar en valor el bon ús del temps per poder dur a terme una acció més equitativa de la nostra vida laboral i personal.

7. Invertir en educació. Ràtios i plantilles. Arribar inicialment al 6% de PIB en educació. Baixar les ràtios començant pel centres amb més diversitat i majors necessitats socials.

8. Apropar la representació sindical als centres de treball per poder respondre de manera més propera i més participativa.

9. La coeducació i els valors. Avançar en l’escola de la coeducació. Contra la discriminació, potenciant la igualtat d’homes i dones i fent de l’educació una eina més contra tota discriminació.

10. L’educació pública, gratuïta, laica, democràtica i catalana. Construir el model educatiu per Catalunya que garanteix la qualitat i la equitat per a tothom.

Vota a CCOO

• Perquè quan defensem la qualitat d l’educació defensem la qualitat de les nostres condicions de treball.

• Perquè estimem la feina d’educar i tenim confiança en l’educació pública i en les professionals als que representem.

• Perquè estem a prop, assessorant, informant, mobilitzant i utilitzem la lluita per transformar-la en força en negociació i acord.

• Perquè ens comprometem a promoure la participació, la consulta i caminar plegats per assolir els objectius plantejats.

• Perquè cal un sindicalisme fort i responsable amb capacitat per incidir en els àmbits més propers però també en el general i global.


Perquè la teva força és decisiva, perquè la teva força és necessària i amb CCOO és més.