dimarts, 11 de gener de 2011

Cal un sindicalisme fort i responsable

El 3 de febrer de 2011 cal renovar la representació dels delegats sindicals de l’ensenyament públic no universitari. És un bon moment per fer un balanç dels últims quatre anys i presentar algunes reflexions i propostes per situar la reivindicació, la lluita i els objectius de millora laboral per al proper període.

Les propostes que us presentem no són tancades, no pot ser d’una altra manera, ja que les reivindicacions cal aconseguir-les i defensar-les de forma permanent, així com anar-les adaptant a les conjuntures i a les noves necessitats.

CCOO considerem aquests quatre anys com de sequera. Han estat moltes les lluites plantejades i pocs els avenços en comparació amb els esforços esmerçats. Com podreu veure, una part important de les millores aconseguides són producte d’acords anteriors a aquest període.

El creixement en plantilles, recursos i retribucions iniciat el 2006 ha estat truncat en aquest període, primer per les polítiques restrictives del Departament d’Educació i després, ja immersos en la crisi, per totes les mesures de contenció de la despesa pública.

Per poder avançar en el futur necessitem reforçar el sindicalisme de CCOO. Un sindicalisme que es preocupa pels problemes quotidians i més propers, que informa, assessora i ofereix garanties de defensa als treballadors i treballadores, però que també és capaç d’exercir de contrapès davant dels poders establerts.

Des de CCOO podem intervenir en la negociació de la mesa sectorial d’educació però també en una negociació articulada en la funció pública que vincula decisions d’àmbit estatal (MEC i funció pública). I ara també des de CCOO estem treballant en l’articulació del sindicalisme internacional, perquè tingui capacitat d’interlocució a Europa. Els grans problemes requereixen un àmbit global on el sindicalisme també ha de ser present. Hem de fer possible intervenir en els aspectes sociopolítics que determinen les condicions de vida i de treball de la majoria.

CCOO ha de ser forta per fer possible un sindicalisme de lluita i una reivindicació que permeti assolir acords de millora i no es quedi només en la queixa i l’oposició a tot.


La teva força és important, és necessària, és decisiva.
I amb CCOO la teva força és més.