dilluns, 10 de gener de 2011

El compromís de CCOO

Decàleg del compromís de CCOO amb cadascun dels i les professionals de l'educació:

Assessorar
sobre els seus drets i deures laborals i professionals.
Informar
de tots els aspectes rellevants per a l'exercici de la nostra professió.
Estimular
i organitzar la participació del conjunt dels professionals de l'educació.
Proposar
mesures raonades i raonables per avançar laboralment.
Debatre
centre a centre les propostes de millora.
Negociar
amb l'Administració per assolir compromisos de millora.
Mobilitzar
el professorat per assolir els objectius proposats.
Consultar
el professorat davant les propostes de negociació o mobilització.
Exigir
el compromís i l'acompliment dels acords a l'Administració educativa.
Comprometre
tot el nostre esforç i dedicació en la nostra tasca.