dilluns, 10 de gener de 2011

Funcions del sindicat

La Federació d’Ensenyament de CCOO és un instrument que ens permet intervenir de forma organitzada i contínua en:

  • La negociació col•lectiva de les nostres condicions de treball.
  • La resolució de problemes concrets.
  • L’assessorament en relació amb les nostres condicions laborals i professionals.
  • La formació permanent.
  • L’elaboració d’alternatives educatives.

El model sindical de CCOO es basa en: 

  • Elaborar propostes per millorar les condicions laborals i professionals.
  • Negociar i mobilitzar, si cal, per aconseguir les millores i els acords que donen sentit, eficàcia i utilitat a l’acció sindical.

El model de representació sindical. Uns canvis encara insuficients.
Haurem de treballar per aconseguir la representació centre a centre

“Aquestes eleccions sindicals hem aconseguit el que la llei ja ens permetia el 2006 i que només CCOO va defensar aleshores, i és tenir una representació sindical més propera als centres de treball, fent les eleccions sindicals per serveis territorials. Un cop aconseguit això no ens aturarem, ja que el nostre objectiu final és aproximar més l’acció sindical al dia a dia dels centres de treball.
Caldrà buscar noves formes de representació i presència sindical als centres i zones educatives que permetin més proximitat per a la detecció dels problemes concrets, amb un model sindical que permeti les eleccions sindicals centre a centre. Ara mateix la llei això no ho permet, de la mateixa manera que abans de 2006 no permetia fer eleccions sindicals en àmbits inferiors a la província, però amb la teva força i la nostra determinació modificarem la llei.”

Els vots de les eleccions es transformen en temps de treball per aconseguir millores:

La feina de quatre anys ha estat possible per les hores sindicals que ens ha atorgat la representativitat de les darreres eleccions. Com més vots, més persones delegades, i com més persones delegades, més temps de dedicació. Així és com funciona el nostre sistema d’eleccions sindicals. El dia 3 de febrer haureu de decidir qui us sembla que pot aprofitar millor aquest temps.
Volem recollir totes les inquietuds i transformar-les en reivindicacions col•lectives.
Volem seguir sent útils perquè tots i totes puguem treballar millor.


Per poder fer tot això ens cal la teva força, la teva participació i el teu vot en les eleccions sindicals, perquè tinguem els delegats i delegades i la representativitat suficient per recuperar tot allò que darrerament ens han pres i per aconseguir millores en les nostres condicions de treball i en l’educació del nostre país.