dilluns, 10 de gener de 2011

La crisi. Pla d'ajust pressupostari. La vulneració dels acords sindicals

A partir del 12 de maig de 2010, però, comença una nova etapa en referència als nostres drets laborals. Hi ha un abans i un després, marcat concretament per:

● El Pla d’ajust pressupostari (DOGC 5639 de 31/05/2010), que vulnera els acords sindicals; concretament la disposició addicional cinquena explicita el següent: “Suspensió d’acords. Amb efecte des de l’1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquest decret llei i, concretament, les mesures de caràcter econòmic” i imposa, entre d’altres, les mesures següents:
• La retallada salarial del personal del sector públic en un 5% de mitjana el 2010 (supera el 7% en secundàra) i congelació salarial el 2011 (quedant afectades de manera molt significativa les 2 pagues extres). Aquesta retallada representa una pèrdua neta entre 900 i 1.800 euros per a cada persona entre juny i desembre de 2010 I entre 1.500 € (mínim, al cos de mestres)  i 2.500 € (mínim, al cos de secundària).
• La congelació de les pensions (excepte les mínimes).
• L’eliminació de la jubilació parcial.

CCOO hem presentat un recurs contenciós administratiu en contra de totes aquestes mesures a l’Audiència Nacional que s’ha admès a tràmit el dia 9 de juliol de 2010, i hem convocat la vaga del sector públic del 10 de juny i la vaga general del 29 de setembre.

• La reducció de la inversió pública en 6.045 milions d’euros entre 2010 i 2011. Aquesta mesura suposa per a l’educació:
- Retallada generalitzada de plantilles, a les escoles rurals, als CAEP, als serveis educatius, tot i que augmenta l’alumnat. Actualment hi ha un dèficit de més de 300 professionals.
- Contractes escombraria, de fraccions per a substitucions.
- Eliminació de les hores de reducció als majors de 55 anys.

CCOO hem presentat un recurs contra la resolució que elimina la reducció de les
hores lectives als majors de 55 anys:
- 2005: CCOO signa en solitari l’acord de reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys.
- 2010: el Departament elimina aquesta reducció. CCOO presenta recurs contra la resolució que elimina aquesta reducció i que afecta milers de docents.
- Disminució d’aules d’acollida.
- Proposta d’hores extra.
- Eliminació de les substitucions comarcals.
- Eliminació d’hores de coordinació als instituts.