dilluns, 10 de gener de 2011

La Llei d’educació de Catalunya, un abans i un després en la política educativa del país

CCOO no ha donat suport a aquesta llei i s’hi ha mobilitzat en contra.
La LEC ha suposat un gir a la dreta i el cop de gràcia al Pacte Nacional per a l’Educació.
CCOO denunciem l’incompliment de tots els aspectes del Pacte Nacional per a l’Educació que suposaven avançar en la igualtat de condicions entre els centres sostinguts amb fons públics, sobretot pel que fa a l’escolarització de l’alumnat amb més dificultats de tots tipus.

La política educativa del Departament d’Educació en aquests anys ha estat àmpliament rebutjada pel professorat i ha suposat unes importants mobilitzacions amb jornades de vaga i manifestacions al llarg dels darrers cursos.

La LEC que ha impulsat el conseller Maragall és, sobretot, un projecte de gestió del sistema educatiu que no soluciona els problemes reals de l’educació del nostre país.

Què es pretén amb la LEC?

● La LEC vol solucionar els problemes de l’educació del nostre país, per la via de fer menys gestió pública.
● La LEC facilita el creixement de l’escola concertada, especialment en els nivells no obligatoris.

● La Conselleria d’Educació, amb la LEC, s’allunya del programa del Govern de progrés, basat en els conceptes d’Estat del benestar europeu. Aprofita una crisi de creixement per virar cap a un model que utilitza el concepte d’excel•lència, per introduir la competitivitat entre els proveïdors de l’educació i s’allunya del servei públic, laic i gratuït, de qualitat que es fa amb cooperació i es basa en la igualtat d’oportunitats per a tothom.

CCOO volíem una llei d’educació que tractés els problemes d’educació reals de la ciutadania i dels centres de Catalunya.
CCOO entenem que aquesta llei és una oportunitat desaprofitada pel que no diu, i un gir a la dreta i el cop de gràcia al Pacte Nacional per a l’Educació per tot el que diu.
Aquesta llei ha motivat durant els darrers dos cursos el període més intens de mobilitzacions i amb menys resultats dels darrers anys.
CCOO hem d’estar molt pendents del desplegament d’aquesta llei i lluitar decret a decret perquè no empitjorin ni les nostres condicions de treball ni l’educació pública catalana.