dilluns, 10 de gener de 2011

Què representen les eleccions sindicals en l’ensenyament públic?

Les eleccions sindicals en l’ensenyament públic determinen:

 • El nombre de persones delegades de cada organització.
 • El percentatge de representativitat que cada sindicat té a:

a) Les juntes de personal docent no universitari

Les juntes tenen un paper de representació davant l’Administració; la negociació s’estableix en les meses de negociació.
Fins a les últimes eleccions s’escollien a Catalunya quatre juntes de personal (una per província). En aquestes eleccions se n’escolliran deu (una per cada servei territorial). Una lluita i reivindicació de CCOO. Com més a prop s’està de les persones, més s’entén la seva problemàtica i més capacitat d’actuació i de resolució es té en temes concrets.

Els serveis territorials actuals són:
 • Consorci d’Educació de Barcelona (engloba els centres públics i municipals de Barcelona, però aquests últims, els municipals, no voten amb nosaltres ja que les persones que hi treballen no són del Departament d’Educació de la Generalitat).
 • Baix Llobregat.
 • Barcelona Comarques: Alt Penedès, Garraf i una part del Barcelonès (Badalona, l’Hospitalet, Sant Adrià i Santa Coloma).
 • Maresme - Vallès Oriental.
 • Vallès Occidental.
 • Catalunya Central: Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès.
 • Girona.
 • Lleida (totes les comarques, a excepció del Solsonès).
 • Tarragona (totes les comarques, a excepció de les que hi ha als serveis territorials de Terres de l’Ebre).
 • Terres de l’Ebre: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià.

b) Les meses de negociació

b.1. Mesa de negociació sectorial del Departament d’Educació:

En aquesta mesa es negocien tots els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat de pública, el personal de suport docent i els serveis educatius.
A partir dels resultats electorals globals de tot Catalunya i segons la llei, tindran representació en la mesa les organitzacions que tinguin més d’un 10% dels vots emesos.
La mesa està formada per 15 representants de les organitzacions sindicals (proporcionalment als vots obtinguts) i 15 representants de l’Administració.

b.2. Mesa general de la funció pública de Catalunya:

En aquesta mesa es negocien els aspectes que afecten el conjunt del funcionariat de Catalunya.

A partir dels resultats electorals, en cada àmbit de la funció pública (ensenyament, sanitat, personal d’administració i serveis de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya), es constitueix la mesa general de la funció pública.