dimarts, 8 de febrer de 2011


Comparativa de resultats eleccions sindicals  2006-2010  
(nombre absolut de  vots obtinguts per cada sindicat)


Comparativa de nombre de vots
2006: vots de tot Catalunya
2006:
% de vots
2011:
vots de tot Catalunya
2011:
% de vots
Diferència  abosluta
de vots
RESULTAT
USTEC
11.428
40,0%
9.784
36.3%
-1.644
HAN
PERDUT VOTS
CCOO
7.509
26,3%
7.549
28,0%
40
 HAN GUANYAT VOTS
ASPEPC
2.779
9,7%
3.359
12,4%
580
HAN GUANYAT VOTS
UGT
2.372
8,3%
2.121
7,8%
-258
HAN PERDUT VOTSCOMENTARI

  • CCOO  puja en nombre de vots.

  • USTEC és el sindicat que més baixa  en nombre absolut de vots.


Comparativa de resultats eleccions sindicals  2006-2010  (% de delegats


)
Comparativa de nombre de delegats
2006: Delegats sobre 176 de tot Catalunya
2006: % de delegats
2011: Delegats sobre 348 de tot Catalunya
2011: % de delegats
Diferència % delegats
RESULTAT
USTEC
78
44,3
140
40,2
-2,10%
HAN PERDUT DELEGATS
CCOO
48
27,3
105
30,2
2,90%
HAN GUANYAT DELEGATS
ASPEPC
20
11,36
47
13,5
2,14%
HAN GUANYAT DELEGATS
UGT
15
8,5
24
6,9
-1,60%
HAN PERDUT DELEGATS


COMENTARI

CCOO  és el sindicat que més puja en percentatge de delegats

USTEC és el sindicat que més baixa  en percentatge de delegats.


Delegats total 2006:   176
Deelgats total 2011:   348
COMPARATIVA CCOO-USTEC:  Majories sindicals EESS 2011.

Per SSTT:
Vots 2006
Vots 2011

CCOO
USTEC
CCOO
Projecció provincial
USTEC
Projecció provincial
Baix Llobregat
5.141
6.317
744
5.485
717
5.352
Barcelona ciutat
1005
762
Barcelona comarques
866
975
Maresme Vallès oriental
1123
983
Cataluya central
603
1037
Vallès Occidental
1144
878
Girona 
940
2.169
820
820
1.799
1.799
Lleida
825
1.173
667
667
1.053
1.053
Tarragona
596
1.769
447
577
1011

Terres de l'Ebre
130
569
1.580
TOTAL VOTS
7.502
11.428
7549

9784


Per  Serveis TerritorialsCCOO  és majoria sindical als següents serveis territorials: Barcelona ciutat, Baix Llobregat, Maresme Vallès Oriental, Vallès Occidental

  • La llista que encapçalava Montse Ros, secretària general de la Federació d’Ensenyament, ha guanyat les EESS del seu territori, Vallès occidental.
  • La llista que encapçalava Encarna Escribano, responsable de premsa i comunicació de la Federació d’Ensenyament, ha guanyat les EESS del seu territori, Vallès oriental Maresme.
  • La llista que encapçalava Àngel Garcia, responsable d’ensenyament públic de la Federació d’Ensenyament, ha guanyat les EESS del seu territori, Barcelona ciutat..

USTEC és majoria sindical als següents serveis territorials: Barcelona comarques, Cataluya central, Girona, Lleida. Tarragona. Terres de l’Ebre

  • Rosa Cañadell, responsable del sindicat USTEC, ha perdut les eleccions sindicals al territori on anava de cap de llista, Barcelona ciutat.Per províncies

  • CCOO és majoria sindical a la província de Barcelona.  USTEC és majoria sindical a Girona, Lleida i Tarragona


Comparativa de resultats eleccions sindicals  2006-2010 : creixement percentual del nombre de delegats2006
2011
Increment
CCOO
48 delegats
105  delegats
+ 58 delegats
(+120% d’increment)
USTEC
78  delegats
140  delegats

+ 62 delegats
(+79% d’increment)


COMENTARI

  • CCOO és el sindicat que més creix en percentatge de delegats.

  • USTEC creix, però CCOO més i ho fa més ràpidament, en percentatge de delegats.Evolució de les diferències  entre CCOO i USTEC (2006/2011)

CCOO creix més ràpid i retalla les diferències amb USTEC  en nombre de vots i nombre de delegats

Es redueix un 7% el diferencial en el nombre de delegats.
Hem passat de tenir-ne un 17% menys de delegats, a tenir-ne un 10% menys de delegats2006
2011
Delegats de CCOO sobre el total
CCOO
48 delegats sobre 176
27,3%
105 delegats sobre  348
30,2%
+ 3%

USTEC
78 delegats sobre 176
44,3%
140 delegats sobre 348
40,2%

- 4%
Comparativa USTEC-CCOO
USTEC tenia +17 % de delegats el 2006
USTEC només té el +10% més de delegats que CCOO
Hem reduït un 7% la diferència entre USTEC i CCOO