dimecres, 19 de febrer de 2014

Sentència TSJC CASTELLÀ

INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC SOBRE RECLAMACIONS CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR

DENÚNCIA DE CCOO EN EL MARC DE SOMESCOLA
https://drive.google.com/file/d/0BxrpWEZs_YCndWh0eWRGcG5EUEU/edit?usp=sharing


CCOO de Catalunya, com a component deSomescola.cat, us convoca a assistir a la concentració per respondre als atacs judicials a la immersió

El sindicat denuncia el precedent d’ingerència que significa implicar directament a les direccions i als centres educatius.


CCOO considera que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el castellà a l’ensenyament es pronuncia sobre una premissa, “que el castellano se vea reducido a una utilización marginal”, que no té fonament. El castellà a Catalunya i al conjunt del sistema educatiu no té un ús marginal, sinó d’estudi obligatori. Totes les avaluacions externes, del Govern d’Espanya i de l’OCDE, coincideixen en observar que el nivell assolit de castellà és similar al de català a les escoles catalanes i similar al que adquireixen alumnes d’altres territoris de l’Estat espanyol, de tal manera que queden garantits tant el dret com els resultats.

El tribunal estableix que un 25% és un percentatge mínim perquè el castellà no sigui “marginal”. CCOO se sorprèn del poc respecte a la capacitat tècnica-pedagògica del professorat de Catalunya. Les lleis educatives, de manera raonable, introdueixen un marge d’actuació al criteri professional i al projecte del centre educatiu per adaptar el currículum, organitzacions i didàctiques a les necessitats de l’alumnat concret. Així mateix, hi ha mecanismes d’avaluació i d’inspecció per corregir els desajustos, si es produeixen. L’educació no és la suma de temps i temaris. En la bona educació, el tot és més que la suma de les parts. El que s’aprèn d’una llengua millora totes les altres llengües, i et facilita el coneixement de més idiomes amb més facilitat. No entenem que la judicatura hagi de pronunciar-se sobre metodologies i tècniques i encara menys fixar un percentatge sense motivació pedagògica.

Les resolucions del TSJC introdueixen una novetat en les disposicions que han pres sobre aquesta qüestió, que consisteix a ordenar directament a les direccions de 5 centres (quatre concertats i un de públic) que compleixin la sentència al marge de les disposicions de la Conselleria.

CCOO està coordinant les accions pertinents davant d’aquestes resolucions en el marc unitari de Somescola i promou entre la seva afiliació i els treballadors i treballadores la convocatòria d’una concentració davant del TSJC (Passeig Lluís Companys, 14, Barcelona) el proper dilluns dia 10 de febrer a les 18’30h, on es llegirà un manifest.

No està de més fer notar que de les 5 resolucions publicades avui, només una està redactada en català.

SOMescola