dilluns, 30 de juny de 2014

Ens tornen a robar una paga

En aplicació de l’Acord de govern 19/2013, de 26 de febrer, el 50% de la retallada s’aplica a la paga del juny, i l’altre, a la del desembre.
A la nòmina de juny consta la quantitat teòrica corresponent a la paga extra de juny (codi 003) i el complement específic addicional (codi 085).